Hockey-Club Herne e.V. – Hallenhockey Wintersaison (Okt-März)Hockey-Club Herne e.V. – Hallenhockey Wintersaison (Okt-März)Hockey-Club Herne e.V. – Hallenhockey Wintersaison (Okt-März)