Hockey-Club Herne e.V. – Feldhockey Sommersaison (Apr- Okt)Hockey-Club Herne e.V. – Feldhockey Sommersaison (Apr- Okt)Hockey-Club Herne e.V. – Feldhockey Sommersaison (Apr- Okt)